Classements

Meilleurs Brands
Position : 9e- Niv 57 - 12002230 xp
1e-Reorian Ugly Aliens - Niv 100 - 68414196 xp
2e-United Brand onon78 - Niv 100 - 36679385 xp
3e-Predators Of Arnaud77 - Niv 100 - 31296351 xp
B. Corino - 52 jours - Niv 136
4e-The ALX_Luger Knights - Niv 74 - 18290382 xp
5e-The S67-H-U-AS-MCMG World - Niv 69 - 16437183 xp
6e-the citizen - Niv 68 - 15804856 xp
7e-Magic Loupiot Circus - Niv 62 - 13783468 xp
8e-Sayaka Blue Jays - Niv 58 - 12038786 xp
P. Wang - 364 jours - Niv 105
P. Wang - 161 jours - Niv 105
S. Ward - 20 jours - Niv 99
9e-Aftershock fabdechezfab Xtreme - Niv 57 - 12002230 xp
10e-Warriors junior470 Team X-treme - Niv 47 - 8584300 xp
11e-The trotro Destroyers - Niv 40 - 6261001 xp
12e-samyscoubidou Ice Angels - Niv 37 - 5376271 xp
13e-the roulegalette Raptors - Niv 36 - 5102417 xp
14e-darks Ice Angels - Niv 36 - 5102027 xp
15e-blues Ice Angels - Niv 35 - 4960565 xp
16e- WCW Nitro - Niv 35 - 4806096 xp
17e-juan08 Best Raptors - Niv 34 - 4507741 xp
18e-rocky Elite Brand - Niv 30 - 3438394 xp
19e-jim2159 Flash Zombie - Niv 29 - 3187852 xp
20e-Blackhawks Le ReBeLe Attitude - Niv 26 - 2351548 xp


Brands les plus riches
Position : 7e- 4169179 UC$
1e-Reorian Ugly Aliens - 205151574 UC$ - Niv 100
2e-Sayaka Blue Jays - 60042785 UC$ - Niv 58
3e-Predators Of Arnaud77 - 38782020 UC$ - Niv 100
4e-United Brand onon78 - 30351289 UC$ - Niv 100
5e-The ALX_Luger Knights - 16845759 UC$ - Niv 74
6e-the citizen - 5677768 UC$ - Niv 68
7e-Aftershock fabdechezfab Xtreme - 4169179 UC$ - Niv 57
8e-The S67-H-U-AS-MCMG World - 3280628 UC$ - Niv 69
9e-Magic Loupiot Circus - 3093258 UC$ - Niv 62
10e-The trotro Destroyers - 2326554 UC$ - Niv 40
11e-samyscoubidou Ice Angels - 2008747 UC$ - Niv 37
12e-the roulegalette Raptors - 1984501 UC$ - Niv 36
13e-blues Ice Angels - 1979767 UC$ - Niv 35
14e-darks Ice Angels - 1822823 UC$ - Niv 36
15e-Alliance of Rakdos89 - 1800819 UC$ - Niv 19
16e- WCW Nitro - 1473307 UC$ - Niv 35
17e-Alliance miraculix Olympic - 1190216 UC$ - Niv 21
18e-Warriors junior470 Team X-treme - 993598 UC$ - Niv 47
19e-Blackhawks Le ReBeLe Attitude - 825261 UC$ - Niv 26
20e-juan08 Best Raptors - 659396 UC$ - Niv 34


Champions ayant le plus évolués
Champion : Pas de lutteur !
1e- P. Wang - Niv 105 - 3057 xp
2e- U. Reed - Niv 5 - 867 xp
3e- A. Garcia - Niv 3 - 129 xp
4e- Q. Bailey - Niv 4 - 124 xp
5e- J. Cade - Niv 5 - 124 xp
6e- Y. Watson - Niv 7 - 110 xp


Meilleurs lutteurs
Meilleur lutteur : Pas de lutteur !
1e- P. Wang - Niv 105 - 1260788 xp
2e- S. Ward - Niv 99 - 882822 xp
3e- K. Wang - Niv 21 - 53517 xp
4e- X. Wilson - Niv 19 - 46318 xp
5e- X. Campbell - Niv 12 - 23812 xp
6e- V. Nagata - Niv 11 - 22363 xp
7e- T. Surfboard - Niv 11 - 20348 xp
8e- Z. Rourke - Niv 10 - 19468 xp
9e- K. Yang - Niv 10 - 19244 xp
10e- K. Atlas - Niv 10 - 18119 xp
11e- J. Briscoe - Niv 9 - 13892 xp
12e- A. Holly - Niv 9 - 13243 xp
13e- A. Swagger - Niv 8 - 11812 xp
14e- Y. Watson - Niv 7 - 7976 xp
15e- X. Creed - Niv 7 - 7573 xp
16e- F. Adams - Niv 7 - 7540 xp
17e- H. London - Niv 6 - 6646 xp
18e- F. Knobbs - Niv 6 - 6513 xp
19e- D. Hart - Niv 6 - 5379 xp
20e- G. Morgan - Niv 5 - 5072 xp
Classement complet »


Lutteurs ayant le plus évolués
Meilleur lutteur : Pas de lutteur !
1e- X. Campbell - Niv 12 - 4066 xp
2e- S. Ward - Niv 99 - 3346 xp
3e- P. Wang - Niv 105 - 3057 xp
4e- K. Atlas - Niv 10 - 1395 xp
5e- L. Rocking - Niv 4 - 1374 xp
6e- K. Wang - Niv 21 - 1363 xp
7e- K. Yang - Niv 10 - 1339 xp
8e- V. Nagata - Niv 11 - 1336 xp
9e- X. Wilson - Niv 19 - 1296 xp
10e- N. Lewis - Niv 3 - 980 xp
11e- Q. Anthony - Niv 4 - 925 xp
12e- G. Morgan - Niv 5 - 919 xp
13e- A. Phoenix - Niv 2 - 882 xp
14e- Z. Red - Niv 4 - 879 xp
15e- F. Adams - Niv 7 - 874 xp
16e- U. Reed - Niv 5 - 867 xp
17e- L. Brown - Niv 3 - 739 xp
18e- G. Cox - Niv 2 - 533 xp
19e- K. Cook - Niv 5 - 430 xp
20e- Y. Nelson - Niv 1 - 174 xp
Classement complet »


Nombre de visiteur total de cette brand :